Компанията разполага с близо 100 000 квадратни метра модерен стандартен завод и три изцяло притежавани дъщерни дружества за производство на основни компоненти, с годишна продукция от над 3,5 милиона битови водни помпи. В същото време компанията разполага и с провинциален център за научноизследователска и развойна дейност за високотехнологични предприятия, постдокторска работна станция и TUV от световна класа, международно признати лаборатории в UL, със силни дизайнерски и научноизследователски способности и способност за откриване на тестове.