Junhe Pumps Holding Co., Ltd. разполага с близо 100 000 квадратни метра модерна стандартна инсталация и три изцяло притежавани дъщерни дружества за производство на основни компоненти, с годишна продукция от повече от 3,5 милиона битови водни помпи.