Предпазни мерки за водолазна помпа

- 2021-06-16-

Хоризонталната водолазна помпа работи във вода, лесно изтича и дори причинява инцидент с токов удар. Докато устройството за защита от течове е инсталирано, ако стойността на източване на водолазната помпа надвишава стойността на работния ток на предпазителя за течове, предпазителят от изтичане автоматично изключва захранването.
Високото напрежение и прекомерното напрежение ще повишат температурата на водолазната помпа, ще съкратят периода на използване и дори могат да изгорят водолазната помпа. Линиите за захранване с ниско напрежение в селските райони имат дълго време и често се случва явление, че напрежението на терминала е твърде ниско и напрежението при стартиране е твърде високо.
Има много видове потопяеми електрически помпи и това е инверсия към вода, но количеството вода във водата е малко, токът е голям и времето на инверсия ще повреди намотката на двигателя. Следователно потопяемата електрическа помпа трябва да се включи преди водата, проверете дали посоката на въртене е правилна, ако трифазното потопяване на потопяемата помпа, незабавно спре помпата, сменете всякакви две фази на кабелния трифазен проводник.