Принципът на работа на струйната помпа

- 2021-09-03-

Промишлена струйна помпа, известен също като струйна помпа и ежектор. Помпа, която използва инжектирането на работна течност под високо налягане за транспортиране на течност. Състои се от дюза, смесителна камера и разширителна тръба. За да стане работата стабилна, в гърлото се поставя вакуумна камера (известна още като смукателна камера); За да се смесят напълно двата флуида, има смесителна камера зад вакуумната камера. По време на работа работната течност се изхвърля от дюзата с висока скорост, за да образува ниско налягане във вакуумната камера, така че транспортираната течност да се всмука във вакуумната камера и след това да влезе в смесителната камера. В смесителната камера високоенергийният работен флуид и ниско енергийно транспортираната течност се смесват напълно, за да обменят енергия помежду си и скоростта постепенно е постоянна. Когато влизате в дифузионната камера от гърлото, скоростта се забавя и статичното налягане се повишава, за да се постигне целта за транспортиране на течност.